a
Startsida Länk Nytt Länksällskap Länkar till Länkar Samorganisationen
 

Historik

Det började i Amerika 
där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor
tog form år 1935. William “Bill” Wilson var kringresande försäljare och hade svåra
alkoholproblem. Vid en kris kom han i kontakt med en läkare, Robert “Bob” Smith som
också hade spritproblem. Det märkliga som hände var inte att Bill blev återställd och
kunde börja arbeta igen, utan att Bob under sitt arbete med Bill själv fungerat utan
alkohol och nästan glömt bort sina egna problem. Ur detta föddes den amerikanska
AA-rörelsen. Bill och Bob blev dess grundare.

Idén överfördes till Sverige  
där initiativtagaren hette Axel Sällkvist och var inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm. Han fick i sitt arbete ständigt uppleva hur socialvårdens resurser miss-
lyckades med de alkoholsjuka. Efter att ha läst en artikel i tidskriften Det Bästa med
rubriken “Alkoholister botar varandra” som just handlade om AA-rörelsen, insåg han
att detta kunde vara något att pröva också i Sverige. Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen,
men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden.

Den 30 januari 1945 bildades Sällskapet Länkarna
Klicka på länk uppe till vänster för att läsa det första protokollet


 

De tolv stegen
som AA-rörelsens idéprogram heter, omarbetades av Boråslänkarna Wilhelm Frank och
Ernst Liljekvist till länkarnas sju punkter. Den sista punkten avslutas med orden:
“Som du själv blivit hjälpt, skall du hjälpa andra”.

Rörelsen växte
och av det första Sällskapet Länkarna har det blivit mer än 200 föreningar, som finns utspridda på varje större ort i Sverige. Även om arbetssättet kan variera mellan
Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra människor med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill det, på samma sätt som vi en gång
blev hjälpta när vi kom till Länkarna.