Om du behöver hjälp

Startsida Länk-Nytt Länksällskap Länkar till länkar Samorganisationen


Om Du behöver hjälp

                                                                                                

Många, som kontaktar Länkarna första gången, gör det genom att ringa ett telefonsamtal till närmaste länksällskap.
Du hittar den kontakten i telefonkatalogen eller på vår startsida under "Länksällskap".
Alla är välkomna.

Du kan också göra ett besök på länklokalen där du garanterat blir väl mottagen.

Du kanske har någon anhörig eller bekant som behöver hjälp och du vet inte vart du skall vända dig. Hos Länkarna finns kunskaper och erfarenheter och du kan få svar på dina frågor om missbruksproblem.

Du kanske vet med dig att du har alkohol- & drogproblem som du av egen kraft inte kan lösa, då hälsar vi dig, kvinna som man, välkommen till Sällskapet Länkarna.
Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för ditt misslyckande.

Sällskapet är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.

Sällskapets arbete grundar sig på alkohol och drogberoende människors erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden. Sällskapets ideella och moraliska program, De 7 Punkterna, skall i sin helhet vara Sällskapets rättesnöre.

Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol eller drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen och gruppterapin helt avhålla sig från rusgivande medel.

Är jag alkoholist?

Ingen i Sällskapet Länkarna i Jönköping vill försöka tala om för dig, om du är alkoholist.

Detta måste du avgöra själv. Besvara nedanstående frågor - om du måste svar ja på två eller flera, så är det sannolikt att du har problem.

Ta då kontakt med oss.

  • Behöver du en ”återställare” dagen efter?
  • Föredrar du att dricka ensam?
  • Förlorar du tid i ditt arbete genom alkoholen?
  • Skadas din familj på något sätt genom din alkoholförtäring, blir den olycklig?
  • Blir du ”darrig” om du inte fortsätter med sprit?
  • Känner du dig rastlös eller orolig på grund av din spritförtäring?
  • Har din arbetsförmåga eller din ambition minskat genom att du använder sprit?
  • Dricker du för att få ”mod” när du skall umgås med andra eller för att uppmuntra dig själv?
  • Skadas ditt rykte eller anseende genom att du använder sprit.

Alkoholism är en sjukdom som drabbar många människor, även de omkring alkoholisten.

Vi kan erbjuda familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.

        Att vara anhörig           

Att missbrukaren ofta har det dåligt - det vet man.
Men hur hans/hennes anhöriga har det, frågar man sällan efter. De lämnas allt som oftast utan information och utan stöd i sin situation. Samtidigt känner de kraven på att ställa upp och engagerar sig som en absolut skyldighet, trots att de kanske själva sviktar.

Att vara anhörig, det är att ha en mängd dagliga konkreta problem. Det är att få sin vardag uppbunden
av en missbrukares ryckiga liv - att inte våga eller kunna åka på semester, bjuda hem goda vänner eller gå på fester. Det är att ständigt vara beredd på att ställa upp och rycka ut - på arbetstid och på natten. Det är ofta ekonomiska problem, bruna kuvert och telefonsamtal
med myndigheter och arbetsgivare.

De anhörigas liv kan vara plågsamt även av andra orsaker och det är lätt att förstå varför. Det är plågsamt att se den man älskar stappla omkring förgrovad och förändrad "som det vore någon annan”. Det är plågsamt att bli lurad av någon man tycker om, att höra honom eller henne svära på att man inte druckit, att ingen sprit finns hemma, absolut ingenting, för att därefter hitta en flaska i stövelskaftet. Det är smärtsamt att skämmas och känna sig osäker, att inte veta när han kommer hem och i vilket skick.

Barnen far också illa i alkoholistfamiljer. De får en högre ångestnivå och mer dåligt samvete än andra barn. De känner sig - och är - försummade eftersom missbrukaren står i familjens centrum, inte barnen. Alkoholistbarn blir ofta “duktiga”, de är tvungna att bli det för att överleva och får inte vara barn i normal omfattning.

Som anhörig till en länk är du välkommen att besöka våra länklokaler och att vara med i våra aktiviteter.

Välkommen!

2016-12-16